IPC - Slovakia s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne

JAR dezinfekčný odmasťovač v spreji 750 ml

  • JAR dezinfekčný odmasťovač v spreji 750 ml

JAR dezinfekčný odmasťovač v spreji 750 ml

Vysoko účinný odmasťovač povrchov do kuchyne.

Zobraziť celý popis
Kód tovaru: 5141-187-000-00
4,15 € s DPH
3,46 € bez DPH
Externý sklad: (828 ks) Doručenie 5-7 dní.
ks

Vysoko účinný prostriedok na odmasťovanie a dezinfekciu všetkých kuchynských povrchov vrátane pracovných plôch, drezov, varných plôch, sporákov a keramických obkladačiek. Vhodný i na čistenie povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Povrchy čistí a zároveň dezinfikuje. Likviduje 99,99% baktérií, vrátane salmonely. Bez obsahu parfumu. Dezinfikuje v súlade s normami EN 1276 a EN 13697 (neriedený prípravok, doba pôsobenia 2 min.

Varovanie: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.  Uchovávajte mimo dosah detí. Pri zasiahnutí očí, oči okamžite dôkladne vypláchnite veľkým množstvom vody. Po každom použití si dôkladne umyte ruky. Ľudia s citlivou alebo poškodenou pokožkou by sa mali vyvarovať kontaktu s výrobkom. Odovzdajte obal v príslušnom mieste schválenom na likvidáciu odpadov.

Zloženie: <5% neiontové povrchové aktívne látky, dezinfekčné prísady. Prípravok obsahuje 0,076 g kvartérne amónne zlúčeniny, benzyl-c12-12-alkyldimethyl, chloridy (es: 269-919-4) na 100 g a 0,076 g kvartérne amónne zlúčeniny, c12-14-alkyl((ethylfenyl)methyl)dimethyl, chloridy (es: 287-090-7) na 100 g.

Signálne slovo (CLP): Varovanie
Štandardné vety o nebezpečnosti (CLP):

  • H315 Dráždi kožu
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie (CLP):

P102 Uchovávajte mimo dosah detí
P101 V prípade nutnej lekárskej pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vytiahnite kontaktné šošovky, ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501  Odstráňte obsah/obal v príslušnom miestnom zariadení schválenom pre likvidáciu odpadu.
P260 Nevdychujte aerosol.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody

Potrebujete poradiť?
Neváhajte nás kontaktovať!

Zavolajte nám
+421 907 740 777

Napíšte nám
info@chransa.sk

Záruka ceny

Expedícia do 48 hodín

Široký výber produktov

Autorizovaný predajca