IPC - Slovakia s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne

Prací prostriedok SPORT-WASH 26ml

  • Prací prostriedok SPORT-WASH 26ml
  • Prací prostriedok SPORT-WASH 26ml

Prací prostriedok SPORT-WASH 26ml

Prostriedok na pranie bez vôní, bielidiel a aviváže.

Zobraziť celý popis
Kód tovaru: 5120-006-000-00
1,13 € s DPH
0,94 € bez DPH
Ihneď skladom: (viac ako 10 balenie) Doručenie 1-2 dni.
balenie

SPORT WASH je prací prostriedok, ktorého obsah neostáva na odeve, neupchá póry tkaniny.

Prípravok účinne ničí pachy, neobsahuje aviváž, bielidla, rozjasňovače, enzýmy, fosfáty alebo vône. Obnovuje priedušnosť funkčných tkanín. Pranie tkanín s DWR úpravou/vodeodolnou/ obnovuje jej funkčnosť. Časté pranie športového prádla v prípravku Sport-Wash neskracuje životnosť produktu, naopak ju predlžuje.

Bezpečnostné pokyny :

Pri vdýchnutí Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Konzultujte to s lekárom, ak sa postihnutý necíti dobre

Po styku s kožou: Odložte kontaminovaný odev a obuv. Umyte kožu veľkým množstvo vody, skôr než produkt uschne. Konzultujte to s lekárom, ak podráždenie pretrváva.

Pri styku s okom: Vypláchnite oči vlažnou vodou aspoň 15 minút a udržujte očné viečka široko otvorené. Skontrolujte, či nemá postihnutý v oku očné šošovky. V prípade, že má, je nutné ich vytiahnuť. Konzultujte to ihneď s lekárom.

Po užití: Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite mu ústa vodou. Podajte mu pohár vody, kondenzovaného mlieka alebo iného. Postihnutému, ktorý je v bezvedomí nepodávajte nič. Konzultujte to ihneď s lekárom.

Zloženie : Alkohol, C12‐15, ethoxylované 10 ‐ < 20, uhličitan sodný 1 ‐ < 5

Signálne slovo  (CLP) : Nebezpečie

Štandardná  veta o nebezpečnosti (CLP): H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie (CLP):

P101 Je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.

P102  Uchovávajte mimo dosah detí.

P280 Používajte bezpečnostné okuliare s bočnicami alebo ochranný štít.

P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minúť opatrne vyplachujte vodou. Vytiahnite kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára.

 

Kategória: 
Pracie prášky
Gramáž: 
26 ml

Potrebujete poradiť?
Neváhajte nás kontaktovať!

Zavolajte nám
+421 907 740 777

Napíšte nám
info@chransa.sk

Záruka ceny

Expedícia do 48 hodín

Široký výber produktov

Autorizovaný predajca