IPC - Slovakia s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov

My v spoločnosti IPC-SLOVAKIA, s.r.o. kladieme špeciálny dôraz na ochranu osobných údajov. V tejto sekcii nájdete všetky potrebné informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, na akom základe údaje spracúvame a za akým účelom ich využívame.

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ Zákon o ochrane osobných údajov “).

V prípade že by ste tu nenašli potrebné informácie, neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailovej komunikácie gdpr@chransa.sk.

Prevádzkovateľom a zároveň spracovateľom osobných údajov je spoločnosť IPC-SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Čierne 1038, 023 13 Čierne, IČO:36400386, zapísanom v OR vedenom Okresným súdom Žilina, vložka číslo 13058/L.

Spoločnosť IPC-SLOVAKIA pristupuje k spracovaniu osobných údajov zodpovedne, kladie dôraz na ich zabezpečenie v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi.

Aktuálnu verziu podmienok týkajúcich sa zásad spracovania osobných údajov nájdete vždy v tejto sekcii.

Kontaktné údaje ohľadom spracovania osobných údajov (prevádzkovateľ stránky)

Spracovateľom osobných údajov internetového obchodu www.chransa.sk je spoločnosť IPC-SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Čierne 1038, 02313 Čierne.

E-mailová adresa na prípadnú komunikáciu: gdpr@chransa.sk

Kontaktné údaje nájdete aj na www.chransa.sk

Všetky úkony s dôrazom na bezpečnosť a kontrolu

Všetky informácie, ktoré v našej spoločnosti zhromažďujeme, používame a zdieľame, robíme len spôsobmi, ktoré budú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Pri poskytovaní vašich osobných údajov sa zaväzujeme k zachovaniu bezpečnosti týchto údajov.

Všetky Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek pozmeniť kontaktovaním

Dotknutou osobou je:

 • Akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi internetový e-shop
 • Akákoľvek fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom nášho internetového e-shopu
 • Akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávnenou osobou na nákup pre spoločnosť

Zhromažďované osobné údaje

V tejto časti môžete nájsť všetky informácie o osobných údajoch, ktoré v závislosti od spôsobu získavania osobných údajov od Vás spracúvame.

V prípade nákupu prostredníctvom nášho e-shopu máte možnosť urobiť nákup bez registrácie alebo s registráciou.

Nákup prostredníctvom nášho e-shopu www.chransa.sk bez registrácie

V prípade, že ste sa rozhodli nakúpiť u nás bez registrácie, sú taktiež potrebné Vaše osobné údaje, na základe ktorých vieme potom doručiť Vami objednaný tovar.

Osobné údaje, ktoré sa v tomto prípade spracúvajú: Vaše meno, priezvisko, bydlisko, doručovacia adresa, ak nie je totožná s adresou bydliska/fakturačnou adresou, telefónne číslo, e-mail.

Zhromažďujeme aj informácie o Vašich online nákupoch – čo ste nakúpili, akým spôsobom ste za to zaplatili.

Nákup prostredníctvom nášho e-shopu www.chransa.sk s registráciou

V prípade, že sa rozhodnete pri nákupe prostredníctvom nášho e-shopu zaregistrovať, spracúvame pri tom tieto osobné údaje: Vaše meno, priezvisko, bydlisko, doručovacia adresa, ak nie je totožná s adresou bydliska/fakturačnou adresou, telefónne číslo, e-mail.

Zhromažďujeme aj informácie o Vašich online nákupoch – čo ste nakúpili, akým spôsobom ste za to zaplatili.

Pri založení používateľského konta na našom e-shope získavame aj Vaše prihlasovacie údaje – prihlasovacie meno a heslo.

Registrovanie odberu newslettra

Na Vašu požiadavku a po udelení Vášho súhlasu Vás môžeme informovať o ponuke našich produktov, jednotlivých akciách alebo súťažiach, ktoré aktuálne prebiehajú.

V tomto prípade sa jedná o Vašu e-mailovú adresu.

Kontaktovanie zákazníckej podpory

Kontaktný formulár zabezpečuje komunikáciu so zákazníkom formou kontaktného formulára pomocou vyskakovacieho chatového okienka v spodnej časti internetového e-shopu. Slúži na poskytnutie informácií zákazníkom.  Na zaslanie informácií, o ktoré máte záujem potrebujeme uchovať Váš email.

 

Účel spracovania osobných údajov

Je dôležité vedieť, aký je účel spracovania Vašich osobných údajov, akým spôsobom tieto údaje spracovávame a prečo ich vlastne používame.

Či ste registrovaný alebo neregistrovaný zákazník nášho e-shopu, Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane spracúvania Vašich platieb za tovar a prípadne vrátenie peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, doručiť tovar na Vami požadovanú adresu. Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať aj preto, aby sme Vám mohli poskytovať rôzne výhody, ktoré sú spojené s registráciou na našom e-shope.

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je aj informovanie o aktuálnych výhodných ponukách produktov na našich stránkach po odoslaní Vášho súhlasu so zasielaním newslettra. Prihlásenie do newslettra je výslovne na základe Vášho súhlasu, bez Vášho súhlasu toto zasielanie nevykonávame. Je možné ho zároveň kedykoľvek zrušiť. Zároveň využívame aj tieto údaje na zlepšenie našich služieb, sledujeme Vaše nákupné správanie, históriu Vašich objednávok, na základe ktorých Vám vieme odporúčať tovary, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Na našom internetovom e-shope využívame súbory cookie a tomu podobné technológie, vďaka ktorým dokážeme čo najlepšie využívať všetky funkcie stránky.

Vaše osobné údaje využívame aj na riešenie prípadných sťažností, plnenie našich povinností.

Z vyššie uvedených spôsobov využívania Vašich osobných údajov ide o takzvané oprávnené záujmy našej spoločnosti:

 • V prvom rade je to starostlivosť o potreby našich zákazníkov, do ktorého spadá aj dodanie objednaných produktov,
 • Propagovanie a podpora predaja našich produktov,
 • Starostlivosť o Váš používateľský účet vytvorený na našom e-shope www.chransa.sk,
 • Starostlivosť týkajúca sa riešenia Vašich sťažností a sporov, uplatňovania zákonných práv a právnych nárokov,
 • Podporná a ochranná činnosť nášho obchodovania,
 • Zákaznícka podpora formou chatového okna .

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že v našej spoločnosti sa na spracovanie osobných údajov kladie veľký dôraz, všetky pravidlá, ktoré sú definované v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov sú striktne dodržiavané všetkým zamestnancami nášho podniku.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade, že nemáte záujem o registráciu na našom e-shope a zároveň aktuálne o akúkoľvek kúpu tovaru, máte možnosť sa registrovať s udelením Vášho výslovného súhlasu do nášho newslettra.

Predtým, než zašlete Váš osobný údaj /e-mailovú adresu/, opýtame sa Vás, či súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na tieto účely. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a zaslať nám žiadosť s odvolaním súhlasu na dané účely.

Prijímatelia osobných údajov

Prijímateľom a spracovateľom osobných údajov sme predovšetkým my spoločnosť IPC-SLOVAKIA, s.r.o.

Niektoré Vaše osobné údaje však môžu byť poskytované subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých takýchto subjektov vyžadujeme prísne dodržiavanie ochrany osobných údajov a zákaz používania týchto údajov na akékoľvek vlastné marketingové účely. Zdieľame s nimi len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie požadovaných služieb, t.j.:

 • Správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, serverovej infraštruktúry
 • Webhosting
 • Služby, ktoré súvisia s tvorbou a prevádzkou nášho e-shopu
 • Spracovanie platieb uskutočnených prostredníctvom platobnej brány na našom e-shope
 • Kuriérske a doručovateľské služby
 • Vedenie účtovníctva
 • Právne služby a služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok
 • Služby na zistenie spokojnosti zákazníkov

Poskytnutie osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov nie je z Vašej strany povinné, no Vaše osobné údaje sú nevyhnutnou súčasťou na to, aby sme dokázali vybaviť Vaše objednávku. V prípade, že tieto údaje neposkytnete, nie je možné dodanie tovaru, ktorý ponúkame na našom internetovom e-shope.

Doba uchovávania osobných údajov

Pri účeloch spracovania osobných údajov je doba uchovávania nastavená v zmysle zákonných lehôt a lehôt podľa registratúrneho plánu.

V prípade spracovávania osobných údajov, na ktoré bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov alebo máme oprávnený záujem, budú Vaše údaje spracované po dobu 10 rokov alebo do odvolania Vášho súhlasu.

Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Spoločnosť zabezpečuje, spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb  vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Práva dotknutej osoby

Všeobecne záväzné právne predpisy určujú práva, ktoré má dotknutá osoba, t.j, náš zákazník:

Námietka proti spracúvaniu osobných údajov:

 • Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;
 • Máte právo, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
 • Máte právo, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Prístup k osobným údajom

Na základe Vašej žiadosti Vám vieme poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré sú u nás spracovávané. Tieto informácie Vám poskytneme zaslaním na e-mail, ktorý ste uviedli pri registrácii, prípadne zaslaní objednávky.

Právo na opravenie údajov

V prípade, že pri kontrole zistíte chybu vo Vašich údajoch, neváhajte nás kontaktovať. Vaše osobné údaje je možné pozmeniť, prípadne neúplne osobné údaje doplniť.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v Námietkach proti spracovaniu osobných údajov;
 4. sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 1. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v časti Námietky proti spracovaniu osobných údajov.

 

Právo na prenosnosť údajov

Vašim právom je aj získanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanej, čitateľnej a bežne používanej forme.

Vašim právom je preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili:

 1. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve,
 2. ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že došlo k akémukoľvek poručeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín sveta.

Uplatnenie práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
Bratislava 820 07
IČO: 36064220
DIČ:2021685985

S e-mailovou adresou statny.dozor@pdp.gov.sk

Telefónnym číslom: 00421/232313214

Zmena alebo doplnenie pravidiel ochrany osobných údajov

V rámci týchto pravidiel ochrany osobných údajov môže nastať zmena alebo doplnenie, ktorá sa Vás nedotkne bez toho, aby sme sa neopýtali na Váš súhlas. V prípade výrazných zmien v týchto pravidlách Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Potrebujete poradiť?
Neváhajte nás kontaktovať!

Zavolajte nám
+421 907 740 777

Napíšte nám
info@chransa.sk

Záruka ceny

Expedícia do 48 hodín

Široký výber produktov

Autorizovaný predajca